O Firme

Naša firma vznikla v novembri 1992. V tom čase bola len predajňa mäsa a potravín s malou miestnosťou, ktorá slúžila ako rozrábka.

V roku 1994 vzhľadom na veterinárne požiadavky sa začala prvá rekonštrukcia starej časti a tým vznikla nová rozrábka a miestnosť na varenú výrobu.

V roku 1997 bola pristavená zadná časť k starej budove. Boli vybudované nové chladničky, výrobné priestory. Výroba sa rozšírila o TOV a mäkké mäsové výrobky.

V roku 2001 sa pristavili nové chladiarenské priestory, šatne, expedícia, chladiarne.

V roku 2005 sme pristavili ďalšiu časť chladiarní, sušiarní, expedíciu, umývarku prepraviek, sklad čistiacich prostriedkov, strojovňu. Počas výstavby boli zakúpené nové stroje a podľa požiadaviek z EÚ menené, tak aby zodpovedali ich predstavám.

V roku 2006 sme začali realizovať výrobu TNV. Do budúcnosti by sme chceli pristaviť šokovú chladiareň.